Ordbokinformation

Vår ordbok med synonymer innehåller information om mer än 55 812 ord.

Senaste kommentarer

синонимы Nöd

81 synonym
Dela länken, den här sidan har redan visats 52 gånger.
52

1. nöd (Noun)

81 synonym
# Ord Antal bokstäver Antal synonymer
1. armod 5 bokstäver 40 synonymer
2. bedrövelse 10 bokstäver 60 synonymer
3. bekymmer 8 bokstäver 116 synonymer
4. betryck 7 bokstäver 21 synonym
5. beträngdhet 11 bokstäver 9 synonymer
6. bjudande tvång 13 bokstäver 3 synonymer
7. brist 5 bokstäver 107 synonymer
8. brännpunkt 10 bokstäver 32 synonymer
9. centrum 7 bokstäver 59 synonymer
10. deprivation 11 bokstäver 17 synonymer
11. elände 6 bokstäver 90 synonymer
12. fara 4 bokstäver 243 synonymer
13. fattigdom 9 bokstäver 43 synonymer
14. fokus 5 bokstäver 28 synonymer
15. frånvaro 8 bokstäver 30 synonymer
16. fördärv 7 bokstäver 89 synonymer
17. fördömelse 10 bokstäver 24 synonymer
18. förlägenhet 11 bokstäver 38 synonymer
19. försakelse 10 bokstäver 21 synonym
20. förtvivlansv.synonym.one 10 bokstäver 44 synonymer
21. hemsökelse 10 bokstäver 91 synonym
22. insufficiens 12 bokstäver 17 synonymer
23. intersektionspunkt 18 bokstäver 5 synonymer
24. jämmer 6 bokstäver 87 synonymer
25. kalamitet 9 bokstäver 39 synonymer
26. karghet 7 bokstäver 14 synonymer
27. katastrofläge 13 bokstäver 3 synonymer
28. klämma 6 bokstäver 106 synonymer
29. knapp tillgång 13 bokstäver 14 synonymer
30. knapphet 8 bokstäver 17 synonymer
31. knipa 5 bokstäver 105 synonymer
32. knut 4 bokstäver 99 synonymer
33. koncentrat 10 bokstäver 51 synonym
34. kritiskt läge 12 bokstäver 3 synonymer
35. kärna 5 bokstäver 112 synonymer
36. lidande 7 bokstäver 123 synonymer
37. lidanden 8 bokstäver 13 synonymer
38. medellöshet 11 bokstäver 11 synonymer
39. misär 5 bokstäver 40 synonymer
40. mittpunkt 9 bokstäver 26 synonymer
41. motgång 7 bokstäver 81 synonym
42. motgångar 9 bokstäver 11 synonymer
43. nod 3 bokstäver 81 synonym
44. nödläge 7 bokstäver 6 synonymer
45. nödställdhet 12 bokstäver 23 synonymer
46. nödtvång 8 bokstäver 13 synonymer
47. nödvändighet 12 bokstäver 27 synonymer
48. obestånd 8 bokstäver 41 synonym
49. ofärd 5 bokstäver 19 synonymer
50. olyckasv.synonym.one 6 bokstäver 104 synonymer
51. olyckor 7 bokstäver 13 synonymer
52. ont 3 bokstäver 82 synonymer
53. osällhet 8 bokstäver 11 synonymer
54. otillräcklighet 15 bokstäver 20 synonymer
55. pauperism 9 bokstäver 12 synonymer
56. privation 9 bokstäver 6 synonymer
57. saknad 6 bokstäver 51 synonym
58. sjukdom 7 bokstäver 35 synonymer
59. skärningspunkt 14 bokstäver 17 synonymer
60. skärpa 6 bokstäver 185 synonymer
61. smärta 6 bokstäver 96 synonymer
62. små villkor 10 bokstäver 11 synonymer
63. sorg 4 bokstäver 94 synonymer
64. strandsatthet 13 bokstäver 14 synonymer
65. svält 5 bokstäver 23 synonymer
66. svårigheter 11 bokstäver 35 synonymer
67. sällsynthet 11 bokstäver 30 synonymer
68. torftighet 10 bokstäver 19 synonymer
69. trängande behov 14 bokstäver 10 synonymer
70. trångmål 8 bokstäver 53 synonymer
71. umbärande 9 bokstäver 21 synonym
72. umbäranden 10 bokstäver 14 synonymer
73. undergång 9 bokstäver 99 synonymer
74. uselhet 7 bokstäver 24 synonymer
75. utarmning 9 bokstäver 11 synonymer
76. utblottat tillstånd 18 bokstäver 14 synonymer
77. ve 2 bokstäver 59 synonymer
78. våda 4 bokstäver 37 synonymer
79. ynkedom 7 bokstäver 10 synonymer
80. ynklighet 9 bokstäver 10 synonymer
81. yttersta trångmål 16 bokstäver 4 synonymer
Alla synonymer i en rad
armod, bedrövelse, bekymmer, betryck, beträngdhet, sv.synonym.one, bjudande tvång, brist, brännpunkt, centrum, deprivation, elände, fara, fattigdom, fokus, frånvaro, fördärv, fördömelse, förlägenhet, försakelse, förtvivlan, hemsökelse, insufficiens, intersektionspunkt, jämmer, kalamitet, sv.synonym.one, karghet, katastrofläge, klämma, knapp tillgång, knapphet, knipa, knut, koncentrat, kritiskt läge, kärna, lidande, lidanden, medellöshet, misär, mittpunkt, motgång, motgångar, nod, nödläge, nödställdhet, nödtvång, nödvändighet, obestånd, ofärd, olycka, sv.synonym.one, olyckor, ont, osällhet, otillräcklighet, pauperism, privation, saknad, sjukdom, skärningspunkt, skärpa, smärta, små villkor, sorg, strandsatthet, svält, svårigheter, sällsynthet, torftighet, trängande behov, trångmål, umbärande, umbäranden, undergång, uselhet, utarmning, utblottat tillstånd, ve, våda, ynkedom, ynklighet, yttersta trångmål.
Gilla webbplatsen?
Denna sökning tog 0.014 sek. Tänk hur ofta du letar efter något att ersätta ett ord med? Förmodligen ofta. Bokmärk synonym.one för att snabbt hitta synonymer, antonymer och betydelser. (tryck på Ctrl + D på tangentbordet).
vänligen lämna din kommentar