Ordbokinformation

Vår ordbok med synonymer innehåller information om mer än 55 812 ord.

Senaste kommentarer

синонимы Förädla

79 synonymer
Dela länken, den här sidan har redan visats 43 gånger.
43
Kommentarer

1. förädla (Verb)

79 synonymer
# Ord Frekvens Gillar Antal bokstäver Antal synonymer
1. adla 0.05 4 bokstäver 7 synonymer
2. arbeta 79.4 6 bokstäver 73 synonymer
3. arbeta på 79.1 8 bokstäver 21 synonym
4. bearbeta 3.02 8 bokstäver 181 synonym
5. befria från slagg 0.3 15 bokstäver 5 synonymer
6. behandla 26.9 8 bokstäver 150 synonymer
7. bereda 1.23 6 bokstäver 148 synonymer
8. bilda 20 5 bokstäver 97 synonymer
9. blanda 27.5 6 bokstäver 108 synonymer
10. bruka 3.63 5 bokstäver 79 synonymer
11. bättra 4.57 6 bokstäver 19 synonymer
12. civilisera 0.08 10 bokstäver 30 synonymer
13. dana 2.88 4 bokstäver 157 synonymer
14. exploatera 0.85 10 bokstäver 69 synonymer
15. fostra 1.66 6 bokstäver 56 synonymer
16. främja 9.77 6 bokstäver 94 synonymer
17. fullkomna 0.02 9 bokstäver 25 synonymer
18. fullända 0.18 8 bokstäver 38 synonymer
19. färska 8.32 6 bokstäver 8 synonymer
20. förbättrasv.synonym.one 24 9 bokstäver 188 synonymer
21. fördjupa 2.63 8 bokstäver 23 synonymer
22. förfina 0.44 7 bokstäver 23 synonymer
23. förhöja 0.17 7 bokstäver 44 synonymer
24. förkovra 0.26 8 bokstäver 61 synonym
25. försätta 1.55 8 bokstäver 30 synonymer
26. ge näring åt 4.94 10 bokstäver 35 synonymer
27. gottgöra 0.36 8 bokstäver 90 synonymer
28. göda upp 0.51 7 bokstäver 7 synonymer
29. göra gott igen 195 12 bokstäver 8 synonymer
30. hyfsa 0.02 5 bokstäver 49 synonymer
31. höja 30.9 4 bokstäver 127 synonymer
32. höja till en högre nivå 20.7 19 bokstäver 2 synonymer
33. impregnera 0.02 10 bokstäver 24 synonymer
34. kanalisera 0.48 10 bokstäver 13 synonymer
35. knåda 0.76 5 bokstäver 31 synonym
36. konservera 0.42 10 bokstäver 68 synonymer
37. korsa 3.63 5 bokstäver 91 synonym
38. kroasera 0 8 bokstäver 3 synonymer
39. kultivera 0.15 9 bokstäver 60 synonymer
40. lappa på 1.48 7 bokstäver 8 synonymer
41. luttra 0.03 6 bokstäver 26 synonymer
42. lyfta 36.3 5 bokstäver 107 synonymer
43. mata 12.9 4 bokstäver 118 synonymer
44. meliorera 0 9 bokstäver 8 synonymer
45. nära 269 4 bokstäver 151 synonym
46. odla 10.7 4 bokstäver 75 synonymer
47. okulera 0 7 bokstäver 6 synonymer
48. para 5.62 4 bokstäver 23 synonymer
49. preparera 0.13 9 bokstäver 87 synonymer
50. purifierasv.synonym.one 0 9 bokstäver 8 synonymer
51. påbättra 0 8 bokstäver 19 synonymer
52. raffinera 0.05 9 bokstäver 18 synonymer
53. rasförädla 0 10 bokstäver 4 synonymer
54. rena 45.7 4 bokstäver 35 synonymer
55. rensa 18.2 5 bokstäver 96 synonymer
56. reparera 5.25 8 bokstäver 99 synonymer
57. retuschera 0.04 10 bokstäver 36 synonymer
58. skänka glans åt 2.28 13 bokstäver 2 synonymer
59. skära 19.5 5 bokstäver 298 synonymer
60. skärpa 9.77 6 bokstäver 185 synonymer
61. stärka 14.5 6 bokstäver 90 synonymer
62. sublimera 0.01 9 bokstäver 24 synonymer
63. tillreda 0.12 8 bokstäver 40 synonymer
64. underhålla 5.13 10 bokstäver 88 synonymer
65. upparbeta 0.03 9 bokstäver 23 synonymer
66. uppdraga 0 8 bokstäver 21 synonym
67. uppflytta på en högre nivå 0 22 bokstäver 11 synonymer
68. uppföda 0.03 7 bokstäver 28 synonymer
69. upphjälpa 0 9 bokstäver 54 synonymer
70. upphöja 0.34 7 bokstäver 47 synonymer
71. upplyfta 0.09 8 bokstäver 14 synonymer
72. uppodla 0 7 bokstäver 20 synonymer
73. uppöva 0 6 bokstäver 38 synonymer
74. utbilda 12.6 7 bokstäver 58 synonymer
75. utveckla 42.7 8 bokstäver 155 synonymer
76. vårda 5.25 5 bokstäver 119 synonymer
77. älta 1.82 4 bokstäver 0 synonymer
78. överflytta 0.04 10 bokstäver 0 synonymer
79. överföra 3.31 8 bokstäver 0 synonymer
Alla synonymer i en rad
adla, arbeta, arbeta på, bearbeta, befria från slagg, sv.synonym.one, behandla, bereda, bilda, blanda, bruka, bättra, civilisera, dana, exploatera, fostra, främja, fullkomna, fullända, färska, förbättra, fördjupa, förfina, förhöja, förkovra, försätta, sv.synonym.one, ge näring åt, gottgöra, göda upp, göra gott igen, hyfsa, höja, höja till en högre nivå, impregnera, kanalisera, knåda, konservera, korsa, kroasera, kultivera, lappa på, luttra, lyfta, mata, meliorera, nära, odla, okulera, para, preparera, purifiera, sv.synonym.one, påbättra, raffinera, rasförädla, rena, rensa, reparera, retuschera, skänka glans åt, skära, skärpa, stärka, sublimera, tillreda, underhålla, upparbeta, uppdraga, uppflytta på en högre nivå, uppföda, upphjälpa, upphöja, upplyfta, uppodla, uppöva, utbilda, utveckla, vårda, älta, överflytta, överföra.
Lägg till synonym för ordet "Förädla"

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gilla webbplatsen?
Denna sökning tog 0.0271 sek. Tänk hur ofta du letar efter något att ersätta ett ord med? Förmodligen ofta. Bokmärk synonym.one för att snabbt hitta synonymer, antonymer och betydelser. (tryck på Ctrl + D på tangentbordet).
Vi lade till alla ord värdet Frequency (ipm), vilket betyder hur ofta ett givet ord används i 1 miljon ord. Nu kan du även erbjuda dina synonymer, antonymer genom att skicka in ett enkelt formulär på sajten. Varje synonym kan gillas, vilket ger en extra möjlighet att sortera dem efter användarens preferenser!
vänligen lämna din kommentar